Hoppa till sidans innehåll

Uppdaterat regelverk för SM i hastighet 2018


Svenska Skridskoförbundet SVENSKA MÄSTERSKAP (nytt koncept på prov 2017 och 2018 ) - Uppdaterat 16 november 2017

Svenska Mästerskap i hastighetsåkning 2018 för seniorer, juniorer och veteraner

Svenska Skridskoförbundets tävlingsregler för Svenska Mästerskap i hastighetsåkning.

§ 1. Allmänt

1. Det tävlas om samtliga mästerskap en gång per säsong. Mästerskapstävlingar hålls endast om lämplig arrangör anmäler sig. Tävlingarna är öppna för svensk medborgare tillhörande förening ansluten till Svenska Skridskoförbundet. Tävlingarna är även öppna för icke svensk medborgare, vilken sedan minst ett år är fast bosatt i Sverige samt tillhör förening ansluten till Svenska Skridskoförbundet och som inte samma säsong (1/7 - 30/6) deltar i nationellt mästerskap i hemlandet. Tävlande måste ha giltig tävlingslicens för att få starta. Tävlingarna anordnas av Förbundet eller av Förbundet utsedd arrangör. När mästerskapen anordnas av förening eller SDF, tillkommer det denna att utfärda inbjudan och vidta alla övriga arrangemang. Inbjudan skall, före offentliggörandet, vara godkänd av Svenska Skridskoförbundet och kungöras senast 4 veckor före tävlingen. I inbjudan skall bl a framgå om kvartettstart skall tillämpas.

2. Vid mästerskapstävling utser Skridskoförbundet skiljedomare, bitr. skiljedomare, starter samt bitr. starter. Deras rese- och uppehållskostnader betalas tills vidare av SSF.

3. Resultat uppnådda på tävlingar i Sverige (sanktionerade av SSF) samt på banor i övriga Världen där tävlingen är sanktionerad av ISU och finns med i deras kalender, under perioden 1 juli 2016 till senast 5 dagar före tävling, dvs söndagen
7 januari 2018, gäller för kvalificering för deltagande på Senior-SM. För fastställande av rankinglistor räknas resultat gjorda under perioden 1 juli 2017 till senast 5 dagar före tävling, dvs söndagen 7 januari 2018. Elitkommittén tar i god tid ut de löpare som är direktkvalificerade till SM, vilka placeras i grupp 1. Saknas det en rankingtid för en viss distans, samt att startfältet inte är fullt, tillfaller uppdraget elitkommittén, i samråd med statistikern och ansvariga för nationell tävlingsverksamhet, att gruppera in löpare utan rankingtid. Sedan årsmötet 2003 gäller fri anmälan till samtliga SM-tävlingar, men för senior-SM finns kvaltider enligt separat information.

Elitkommittén består av Daniel Cabelduc (ordförande), Bent Erik Brenden och Anne Österberg. Statistikern är Kenth Borgström och ansvariga för nationell tävlingsverksamhet är Fredrik Decker (ordförande) och Mattias Hadders.

4. Till en tävling skall varje berörd förening anmäla max två officiella ledare (lagledning) som får föra respektive förenings talan samt uppehålla sig på tävlingsbanan.

5. Startavgiften vid tävlan om individuellt mästerskap eller lagmästerskap bestäms av förbundsmötet. Avgiften skall, före tävlingen, insändas till arrangören. Minst
50 % av startavgifterna rekommenderas att användas till prisanskaffningssumman.

6. Prisutdelning för mästerskapstävlingar skall hållas senast tävlingens sista dag och arrangören har ansvaret för densamma.

7. Vid samtliga svenska mästerskap skall medaljörerna tilldelas Riksidrottsförbundets guld-, silver- resp. bronsmedalj. Medaljerna rekvireras och bekostas av Skridskoförbundet. För att tävlingen skall räknas som SM krävs minst två startande i varje klass och kön, och medaljer delas ut enligt följande: 

2 åkare:  Guld       3 åkare:  Guld och silver      4 eller fler:  Guld, silver och brons

8. Varje förening eller SDF, som anordnar mästerskapstävling, skall omedelbart efter tävlingens slut skicka resultatlistor i ett exemplar till massmedia, förbundskansli, statistikern, varje berörd förening samt SDF. Officiellt tävlingsprotokoll på fastställda formulär skall insändas till Svenska Skridskoförbundet inom åtta dagar efter genomförd SM-tävling.

9. För att få deltaga på senior-SM måste man ha fyllt 15 år före 1 juli. För att få deltaga vid Junior-SM måste man ha fyllt 14 år före 1 juli.

10. I övrigt gäller i tillämpliga delar ISU:s tävlingsregler, bl a med automatisk anpassning till ISU:s juniorbestämmelser. Dock avgörs distansmästerskapet 500m fortsatt efter 2x500m.

11. För att få starta på Sprinter-SM för seniorer skall den aktive ha uppnått båda uppsatta kvaltiderna.

Herrar                                      Damer

500 m              42,0                 500 m              46,0

1000 m            1.25,0              1000 m            1.35,0

För att få starta på Allround-SM för seniorer skall den aktive ha uppnått båda uppsatta kvaltiderna.

Herrar                                      Damer

1500 m            2.15,0              1500 m            2.30,0

5000 m            8.30,0              3000 m            5.30,0

Ovannämnda kvaltider gäller också för deltagande i Distans-SM, oavsett om det genomförs separat eller tillsammans med Sprinter- och Allround-SM. Tiderna skall ha uppnåtts i perioden 1 juli 2016 till senast 5 dagar innan tävlingsstart, på tävlingar i Sverige (sanktionerade av SSF) samt på banor i övriga världen (Läs §1 punkt 3).

För Junior-SM & Veteran-SM gäller fortsatt fri anmälan.

§ 2. Svenskt mästerskap för herrar seniorer, distans- sprint- & allroundkombination.

1. Distanserna som det tävlas i är 500, 1000, 1500, 5000 och 10000 meter samt kombinationerna sprint och allround. Tävlingarna skall äga rum på tre dagar. Första dagen tävlas på distanserna 500 och 1000 meter, andra dagen på 500, 1000 (1000m räknas in i den sammanlagda sprintkombinationen) och 5000 meter. Tredje dagen tävlas det på distanserna 1500 och 10000 meter. Sprintkombinationen avgörs efter 2 x 500m och 2 x 1000m. Svensk mästare på 500 meter är den som har den bästa (lägsta) sammanlagda tiden efter två lopp (innerbana + ytterbana) och svensk mästare på 1000 meter är den som vinner distansen under första dagen vid sprinter-SM. Allroundkombinationen avgörs efter 500m (dag 2), 5000, 1500 och 10000 m.

2. Tidigare gällde att max 24 löpare per distans fick starta (max 12 på 10000m) men sedan årsmötet 2003 gäller fri anmälan till samtliga SM-tävlingar, men man måste uppnått uppsatta kvaltider för att få lov att starta.

3. För fastställande av gruppindelning så sker ranking på följande distanser 500m (dag 1/sprint/distansmästerskap, 1000m (dag 1/sprint/distansmästerskap), 500m (dag 2/allround/distansmästerskap), 5000m (dag 2/allround/distansmästerskap). Väljer den aktive att deltaga i både sprint & allroundtävlingen lottas 500m dag 2 utifrån resultaten från 500m dag 1. Väljer den aktive att enbart köra allroundklassen lottas den mot övriga aktiva som valt att ställa upp i allroundklassen.

4. Löparna delas in i grupper med fyra löpare per grupp. Löpare med de fyra bästa rankingtiderna placeras i grupp 1, nästa fyra i grupp 2, osv.

5. Parsammansättning och parordning på första dagens distanser lottas inom varje grupp, nämnda i punkt 4. Grupp 1 startar sist, grupp 2 näst sist, etc.

Sprintkombination: På andra dagens 500 och 1000 meter baseras parsammansättningen på ställningen sammanlagt efter två resp. tre distanser. Om några löpare har samma poängsumma, skall den som har bästa tiden på den sist åkta distansen rankas före, men parsammansättningen på varje distans skall utföras så att alla deltagare skiftar bana andra dagen.

Löpare som startat på innerbana första dagen skall åka mot löpare som startat på ytterbana etc. Parordningen skall vara den motsatta till löparnas sammanlagda placering, d v s 1:an och 2:an sammanlagt skall starta i sista par, med hänsyn till regeln om byte av bana, o s v.

Allroundkombination: Inför 1500m lottas paren utifrån den sammanlagda ställningen efter två distanser (500m och 5000m) och 10000m lottas utifrån ISU:s regel 240:3, där lottningen till fjärde distansen baseras på två listor, efter sammanlagd placering efter tre distanser och efter 5000m. Distanserna 500m och 5000m lottas utifrån rankingtider.

6. På 10000 meter skall endast 12 löpare starta som valt att tävla i allround-kombinationen. Herrar seniorer, juniorer och veteraner får lov att anmäla sig till distansmästerskapet och tävla om SM på 10000m enbart om kvaltiden på 5000m har uppnåtts. Kvartettstart bör tillämpas på 5000 och 10000 meter.

7. Segrare i tävlingen om svenskt mästerskap är den löpare som noterat de snabbaste tiderna för respektive distans. För allround är den löpare segrare som fullföljt samtliga distanser (500, 5000, 1500, 10000 meter) och uppnått den bästa (lägsta) poängsumman. För sprint är den löpare segrare som fullföljt samtliga distanser (2 x 500m och 2 x 1000m) och uppnått den bästa (lägsta) poängsumman. Segraren erhåller titeln "Svensk mästare i skridskolöpning, herrar distans, allround och sprint för år ______"

§ 3. Svenskt mästerskap för damer seniorer, distans- sprint- & allroundkombination.

1. Distanserna är 500, 1000, 1500, 3000 och 5000 meter samt kombinationerna sprint och allround. Tävlingarna skall äga rum på tre dagar. Första dagen tävlas på distanserna 500 och 1000 meter, andra dagen på 500, 1000 och 3000 meter. Tredje dagen tävlas på distanserna 1500 och 5000 meter. Sprintkombinationen avgörs efter 2 x 500m och 2 x 1000m. Svensk mästare på 500 meter är den som har den bästa (lägsta) sammanlagda tiden efter två lopp (innerbana + ytterbana) och svensk mästare på 1000 meter är den som vinner distansen under första dagen vid sprinter-SM. Allroundkombinationen avgörs efter 500 (dag 2), 3000, 1500 och 5000 meter. Kvartettstart bör tillämpas på 3000 och 5000 m.

2. Tidigare gällde att max 24 löpare per distans fick starta (max 12 på 5000m) men sedan årsmötet 2003 gäller fri anmälan till samtliga SM-tävlingar, men man måste uppnått uppsatta kvaltider för att få lov att starta.

3. För fastställande av gruppindelning så sker ranking på följande distanser 500m (dag 1/sprint/distansmästerskap, 1000m (dag 1/sprint/distansmästerskap), 500m (dag 2/allround/distansmästerskap), 3000m (dag 2/allround/distansmästerskap). Väljer den aktive att deltaga i både sprint & allroundtävlingen lottas 500m dag 2 utifrån resultaten från 500m dag 1. Väljer den aktive att enbart köra allroundklassen lottas den mot övriga aktiva som valt att ställa upp i allroundklassen.

4. Löparna delas in i grupper med fyra löpare per grupp. Löpare med de fyra bästa rankingtiderna placeras i grupp 1, nästa fyra i grupp 2, osv.

5. Parsammansättning och parordning på första dagens distanser lottas inom varje grupp, nämnda i punkt 4. Grupp 1 startar sist, grupp 2 näst sist, etc.

Sprintkombination: På andra dagens 500 och 1000 meter baseras parsammansättningen på ställningen sammanlagt efter två resp. tre distanser. Om några löpare har samma poängsumma, skall den som har bästa tiden på den sist åkta distansen rankas före, men parsammansättningen på varje distans skall utföras så att alla deltagare skiftar bana andra dagen. Löpare som startat på innerbana första dagen skall åka mot löpare som startat på ytterbana etc. Parordningen skall vara den motsatta till löparnas sammanlagda placering, d v s 1:an och 2:an sammanlagt skall starta i sista par, med hänsyn till regeln om byte av bana, o s v.

Allroundkombination: Inför 1500m lottas paren utifrån den sammanlagda ställningen efter två distanser (500m och 3000m) och 5000m lottas utifrån ISU:s regel 240:3, där lottningen till fjärde distansen baseras på två listor, efter sammanlagd placering efter tre distanser och efter 3000m. Distanserna 500m och 3000m lottas utifrån rankingtider.

6. På 5000 m skall endast 12 löpare starta som valt att tävla i allroundkombinationen. Damer seniorer, juniorer och veteraner får lov att anmäla sig till distansmästerskapet och tävla om SM på 5000m enbart om den aktive uppnått kvaltiden på 3000m. Kvartettstart bör tillämpas på 3000 och 5000 meter

7. Segrare i tävlingen om svenskt mästerskap är den löpare som noterat de snabbaste tiderna för respektive distans. För allround är den löpare segrare som fullföljt samtliga distanser (500, 3000, 1500, 5000 meter) och uppnått den bästa (lägsta) poängsumman. För sprint är den löpare segrare som fullföljt samtliga distanser (2 x 500m och 2 x 1000m) och uppnått den bästa (lägsta) poängsumman. Segraren erhåller titeln "Svensk mästare i skridskolöpning, damer distans, allround och sprint för år ______"

§ 4. Svenskt mästerskap för herrar, juniorer, distans- sprint- & allroundkombination.

1. Berättigad att deltaga i svenskt juniormästerskap (JSM) är varje löpare, som före tävlingssäsongen (1/7 - 30/6) inte fyllt 19 år. För att få deltaga vid Junior-SM måste man ha fyllt 14 år före 1 juli.

2. Distanserna är 500, 1000, 1500, 3000 och 5000 meter. Tävlingarna skall äga rum på tre dagar. Första dagen tävlas på distanserna 500 och 1000 meter, och andra dagen på 500, 1000 och 3000 meter. Tredje dagen tävlas på distanserna 1500m och 5000m. Sprintkombinationen avgörs efter 2 x 500m och 2 x 1000m. Svensk mästare på 500 meter är den som har den bästa (lägsta) sammanlagda tiden efter två lopp (innerbana + ytterbana) och svensk mästare på 1000 meter är den som vinner distansen under första dagen vid sprinter-SM. Allroundkombinationen avgörs efter 500 (dag 2), 3000 (dag 2), 1500 och 5000 meter (dag 3). Kvartettstart bör tillämpas på 3000 och 5000 m.

3. Tidigare gällde att max 24 löpare per distans fick starta men sedan årsmötet 2003 gäller fri anmälan till samtliga SM-tävlingar.

4. För fastställande av gruppindelning så sker ranking på följande distanser 500m (dag 1/sprint/distansmästerskap, 1000m (dag 1/sprint/distansmästerskap), 500m (dag 2/allround/distansmästerskap), 3000m (dag 2/allround/distansmästerskap). Väljer den aktive att deltaga i både sprint & allroundtävlingen lottas 500m dag 2 utifrån resultaten från 500m dag 1. Väljer den aktive att enbart köra allroundklassen lottas den mot övriga aktiva som valt att ställa upp i allroundklassen.

5. Löparna delas in i grupper med fyra löpare per grupp. Löpare med de fyra bästa rankingtiderna placeras i grupp 1, nästa fyra i grupp 2, osv.

6. Parsammansättning och parordning på första dagens distanser lottas inom varje grupp, nämnda i punkt 5.  Grupp 1 startar sist, grupp 2 näst sist, etc.

Sprintkombination: På andra dagens 500 och 1000 meter baseras parsammansättningen på ställningen sammanlagt efter två resp. tre distanser. Om några löpare har samma poängsumma, skall den som har bästa tiden på den sist åkta distansen rankas före, men parsammansättningen på varje distans skall utföras så att alla deltagare skiftar bana andra dagen. Löpare som startat på innerbana första dagen skall åka mot löpare som startat på ytterbana etc. Parordningen skall vara den motsatta till löparnas sammanlagda placering, d v s 1:an och 2:an sammanlagt skall starta i sista par, med hänsyn till regeln om byte av bana, o s v.

Allroundkombination: Inför 1500m lottas paren utifrån den sammanlagda ställningen efter två distanser (500m och 3000m) och 5000m lottas utifrån ISU:s regel 240:3, där lottningen till fjärde distansen baseras på två listor, efter sammanlagd placering efter tre distanser och efter 3000m. Distanserna 500m och 3000m lottas utifrån rankingtider.

7. Segrare i tävlingen om svenskt mästerskap är den löpare som noterat de snabbaste tiderna för respektive distans. För allround är den löpare segrare som fullföljt samtliga distanser (500, 3000, 1500, 5000 meter) och uppnått den bästa (lägsta) poängsumman. För sprint är den löpare segrare som fullföljt samtliga distanser (2 x 500m och 2 x 1000m) och uppnått den bästa (lägsta) poängsumman. Segraren erhåller titeln "Svensk mästare i skridskolöpning, herrar juniorer distans, allround och sprint för år ______"

§ 5. Svenskt mästerskap för damer juniorer, distans- sprint- & allroundkombination.

1. Berättigad att deltaga i svenskt juniormästerskap (JSM) är varje löpare, som före tävlingssäsongen (1/7 - 30/6) inte fyllt 19 år. För att få deltaga vid Junior-SM måste man ha fyllt 14 år före 1 juli.

2. Distanserna är 500, 1000, 1500 och 3000 meter. Tävlingarna skall äga rum på tre dagar. Första dagen tävlas på distanserna 500 och 1000 meter, och andra dagen på 500 och 1000 meter. Tredje dagen tävlas på distanserna 1500m och 3000m. Sprintkombinationen avgörs efter 2 x 500m och 2 x 1000m. Svensk mästare på 

500 m är den som har den bästa (lägsta) sammanlagda tiden efter två lopp (innerbana + ytterbana) och svensk mästare på 1000 m är den som vinner distansen under första dagen vid sprinter-SM. Allroundkombinationen avgörs efter 500 (dag 2), 1000 (dag 2), 1500 och 3000 m (dag 3). Kvartettstart bör tillämpas på 3000 m.

3. Tidigare gällde att max 24 löpare per distans fick starta men sedan årsmötet 2003 gäller fri anmälan till samtliga SM-tävlingar.

4. För fastställande av gruppindelning så sker ranking på följande distanser 500m (dag 1/sprint/distansmästerskap, 1000m (dag 1/sprint/distansmästerskap), 500m (dag 2/allround/distansmästerskap) och 1000m (dag 2/allround). Väljer den aktive att deltaga i både sprint & allroundtävlingen lottas 500m och 1000m dag 2 utifrån resultaten från 500m och 1000m dag 1. Väljer den aktive att enbart köra allroundklassen lottas den mot övriga aktiva som valt att ställa upp i allroundklassen.

5. Löparna delas in i grupper med fyra löpare per grupp. Löpare med de fyra bästa rankingtiderna placeras i grupp 1, nästa fyra i grupp 2, osv.

6. Parsammansättning och parordning på första dagens distanser lottas inom varje grupp, nämnda i punkt 5. Grupp 1 startar sist, grupp 2 näst sist, etc.

Sprintkombination: På andra dagens 500 och 1000 m baseras parsammansättningen på ställningen sammanlagt efter två resp. tre distanser. Om några löpare har samma poängsumma, skall den som har bästa tiden på den sist åkta distansen rankas före, men parsammansättningen på varje distans skall utföras så att alla deltagare skiftar bana andra dagen. Löpare som startat på innerbana första dagen skall åka mot löpare som startat på ytterbana etc. Parordningen skall vara den motsatta till löparnas sammanlagda placering, d v s 1:an och 2:an sammanlagt skall starta i sista par, med hänsyn till regeln om byte av bana, o s v.

Allroundkombination: Inför 1500m lottas paren utifrån den sammanlagda ställningen efter två distanser (500m och 1000m, dag 2) och 3000m lottas utifrån ISU:s regel 240:3, där lottningen till fjärde distansen baseras på två listor, efter sammanlagd placering efter tre distanser och efter 1500m. Distanserna 500m och 1000m lottas utifrån rankingtider.

7. Segrare i tävlingen om svenskt mästerskap är den löpare som noterat de snabbaste tiderna för respektive distans. För allround är den löpare segrare som fullföljt samtliga distanser (500, 1000 (dag 2), 1500, 3000 meter) och uppnått den bästa (lägsta) poängsumman. För sprint är den löpare segrare som fullföljt samtliga distanser (2 x 500m och 2 x 1000m) och uppnått den bästa (lägsta) poängsumman. Segraren erhåller titeln "Svensk mästare i skridskolöpning, damer junior distans, allround och sprint för år ______"

§ 6. Svenskt mästerskap för veteraner (herrar och damer).

1. Berättigad att deltaga i svenskt veteranmästerskap är att man fyller 35 år senast den 30 juni innevarande säsong

2. Mästerskapet genomförs i klasserna 35-44 år, 45-54 år samt 55 år och äldre.

3. Tävlingen äger rum på tre dagar. Första dagen tävlas på 500 och 1000 meter, andra dagen 3000 meter och tredje dagen 1500m

4. Tävlingen kan arrangeras samtidigt som SM för seniorer och juniorer.

5. Löparna delas in i grupper med fyra löpare per grupp. Löpare med de fyra bästa rankingtiderna placeras i grupp 1, nästa fyra i grupp 2, osv.

6. Parsammansättning och parordning på första dagens distanser lottas inom varje grupp, nämnda i punkt 5. Grupp 1 startar sist, grupp 2 näst sist, etc.

7. 3000m (dag 2) lottas utifrån den sammanlagda ställningen efter två distanser och 1500m (dag 3) lottas utifrån ställningen efter tre distanser.

8. Segrare i tävlingen om svenskt veteranmästerskap är den löpare som fullföljt samtliga distanser (500, 1000, 1500 och 3000 meter) och uppnått den bästa (lägsta) poängsumman. Segraren erhåller titeln "Svensk veteranmästare i skridskolöpning, för år ____".

9. Damer och herrar veteraner tillåts att anmäla sig till damer seniorer 5000m och herrar seniorer 5000m och 10000m och tävla i distansmästerskapet enbart om kvotplatsen för damer och herrar seniorer inte fyllts och att kvaltiderna har uppnåtts. För deltagande på 5000m för damer är kvaltiden satt till 5.30,0 på 3000m. För deltagande på 5000m och 10000m för herrar är kvaltiden satt till 8.30,0 på 5000m.

Tävlingsprogram för respektive klass, distans & dag

 Ladda ner Regelverket för SM 2018

Uppdaterad: 09 JAN 2018 14:55 Skribent: Anne Österberg
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Svenska Skridskoförbundet
Idrottens Hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996100
Fax: +4686996184
E-post: This is a mailto link

Se all info

   Klicka på respektive logga

SISU