Hoppa till sidans innehåll

Marathon


INNEHÅLL

§ 1.           Allmänt om SM-arrangemang   
§ 2.           Distans och Bana
§ 3.           Tävlingsklasser
§ 4.           Funktionärer

§ 5.           Starten
§ 6.           Åkningen
§ 7.           Målgången
§ 8.           Åkarservice
§ 9.           Åkarnas utrustning
§ 10.         Övrigt

 

§ 1.           Allmänt om SM-arrangemang 
1. Det tävlas om samtliga mästerskap en gång per säsong. Mästerskap­stävlingar hålls endast om lämplig arrangör anmäler sig. Tävlingarna är öppna för svensk medborgare tillhörande förening ansluten till Svenska Skridskoförbundet. Tävlingarna är även öppna för icke svensk medborgare, vilken sedan minst ett år är fast bosatt i Sverige samt tillhör förening ansluten till Svenska Skridskoförbundet och som inte samma säsong (1/7 - 30/6) deltar i nationellt mästerskap i hemlandet. Tävlande måste ha giltig tävlingslicens för att få starta. 

Tävlingarna anordnas av Förbundet eller av Förbundet utsedd arrangör. När mästerskapen anordnas av förening eller SDF, tillkommer det denna att utfärda inbjudan och vid­ta alla övriga arrangemang. Inbjudan skall, före offentlig­görandet, vara godkänd av Svenska  Skridskoförbundet och publiceras senast 4 veckor före tävlingen.

2. Vid mästerskapstävling utser Skridskoförbundet skiljedomare och starter, vilka kan vara en och samma person. Deras rese- och uppehållskostnader betalas tills vidare av SSF.

 

3. Till en tävling skall varje berörd förening anmäla max två officiella ledare (lagledning). Dessa ledare skall, av arrangören, utrustas med spe­ciella markeringar (armbindel eller dylikt) och är de enda föreningsledare, som får föra respektive förenings talan samt uppehålla sig på tävlingsbanan.

 

4. Startavgiften vid tävlan om individuellt mästerskap eller lagmäster­skap bestäms av årsmötet. Avgiften skall, före tävlingen, insändas till arrangören. Minst 50 % av startavgifterna rekommenderas att användas till prisanskaff­ningssumman.

 

5. Prisutdelning för mästerskapstävlingar skall hållas i direkt anslutning till tävlingens slut
och arrangören har ansvaret för densamma.

 

6.  Vid samtliga svenska mästerskap skall medaljörerna tilldelas Riksidrottsförbundets guld-, silver- resp. bronsmedalj. Medaljerna rekvireras och bekostas av Skridskoförbundet. För att tävlingen skall räknas som SM krävs minst två startande i varje klass och kön, och medaljer delas ut enligt följande:


2 åkare:  Guld           3 åkare:  Guld och silver        4 eller fler:  Guld, silver och brons

 

7. Varje förening eller SDF, som anordnar mästerskapstävling, skall omedelbart efter tävlingens slut skicka resultatlistor i ett exemplar till massmedia, förbundskansli, statistikern, varje berörd förening samt SDF.

 

8.  För deltagande vid senior-SM är minimiåldern 15 år.   

§ 2.           Distans och Bana
Arrangeras på distansen 50 km

Tävlingen arrangeras på sjöis och banvarvet skall inte understiga 2 km. Antalet kurvor får vara maximalt sex per varv. Banan skall vara markerad med snövallar, käppar eller liknande. 

Banans bredd skall helst vara 10 meter eller bredare och isens tjocklek får inte understiga 15 cm. I de fall vädret eller isen gör det svårt att upprätthålla banbredden, kan skiljedomaren besluta om att smalare bana tillåtas. 

Arrangören måste ha utrustning och funktionärer för ispreparering så att sprickor och liknande effektivt kan repareras.

§ 3.           Tävlingsklasser

Klasser:
Seniorer Herrar och Damer

Veteraner Herrar och Damer
Klass 35-44 år
Klass 45-54 år
Klass 55+ 

§ 4.           Funktionärer
Förutom skiljedomare och starter skall arrangören tillse att följande funktionrer finns: Speaker, varvräknare (med varvräkningstavla tillgänglig), måldomare och minst tre tidtagare. Skiljedomaren har till uppgift att tillse att säkerheten är tillräckligt god, att isen har godtagbar kvalité samt att kylan inte är för sträng (se § 9).

§ 5.           Starten
5:1. Åkarna placeras i led vid starten där de seedade åkarna bildar det första ledet. För eventuell seedning ansvarar arrangören i samverkan med Förbundskansliet.  Vid gemensam start för damer och herrar sker starten från en gemensam startlinje där damerna har vänstra delen av startfältet och herrarna den högre delen. Åkarna ansvarar själva för att starten går till på ett smidigt sätt och att inga kollisioner sker.

5:2. Felstart, d.v.s. att passera startlinjen i förväg medför diskvalifikation.

 

§ 6.           Åkningen

6:1. Tävlande måste åka på den markerade banan, och brott mot denna regel, d.v.s. att ta genvägar, leder till diskvalificering.
6:2. Hjälpmedel som stavar eller segel är inte tillåtna, och brott mot denna regel leder till diskvalificering.
6:3. Att vara farthållare åt en annan tävlande är tillåtet om de andra medtävlande inte blir hindrade. Att dra eller skjuta på annan åkare är inte tillåtet och leder till diskvalificering.
6:4. Det är inte tillåtet att hindra åkare från att köra om, och brott mot denna regel leder till diskvalificering.
6:5 
Det är av taktiska skäl tillåtet att minska farten för ledargruppen för att man själv eller en annan medtävlare skall kunna rycka loss ifrån ledargruppen, så länge det inte hindrar andra åkare att ta sig ikapp eller förbi utbrytarna.
6:6 
Åkarna i ledargruppen får fritt välja sin plats i denna. Varvade åkare får inte lägga sig i ledargruppen men väl efter den.
6:7 
Åk till vänster i banan så att snabbare åkare kan passera säkert på höger sida och undvik att åka sida vid sida.

§ 7.           Målgången

7:1 Vid målgången ska varvade åkare ge plats för snabbare åkare som går i mål. Varvad åkare får inte haka på en åkare som går i mål. 
7:2. Vid mållinjen tas tiden för skridskospetsen. Efter målgång skall åkaren styra över till banans högra del. 
7:3.  Arrangören informerar de tävlande innan start om hur tidtagning sker. Det finns inget krav på elektronisk tidtagning. 

§ 8.           Åkarservice 
8:1. Arrangören ska tillhandahålla vätska till alla åkare vid minst en officiell åkarservicestation. 
8:2. Tävlande får ha med sig egen servicepersonal som då också står i de officiella vätskekontrollerna eller på annan plats. Dock ej så att man hindrar funktionärer eller åkningen. Skulle så ske kan åkaren diskkvalificeras. 
8:3. Tävlande får också ha egen dryck vid de officiella vätskekontrollerna.

§ 9.           Åkarnas utrustning  
9:1. Åkarna ska bära nummerlappen enligt arrangörens anvisningar, och brott mot denna regel leder till diskvalificering. 
9:2. Eventuell tidtagningsutrustning, som transponders, ska bäras enligt arrangörens anvisningar, och brott mot denna regel leder till diskvalificering.

§ 10.         Övrigt 
Det är skiljedomarens ansvar att avgöra om tävlingen måste uppskjutas pga sträng kyla. Temperaturen får inte understiga -20 C, och då skall också tas hänsyn till luftfuktighet och vindens påverkan enligt de tabeller som finns tillgängliga via SMHI.

Om situationer uppstår som inte kan bedömas utifrån ovan nämnda regler är det skiljedomarens uppgift att bedöma situationen och fatta beslut i frågan. 

Var försiktig med sprickor i isen, de kan orsaka fall med påföljande skador. Om skridskorna går sönder får man laga dem själv eller ta hjälp utifrån. 

Sportsmannamässigt uppträdande krävs av alla deltagare. 

Vid brutet lopp skall arrangören meddelas omgående.

 

Regelverk från 110730


Uppdaterad: 04 JAN 2015 10:40
Skribent: Anne Österberg
Epost: This is a mailto link

Svenska Skridskoförbundet
Besöksadress
Idrottens Hus
Skansbrogatan 7
Stockholm
Växel: 08-699 60 00
E-post: This is a mailto link

Postadress:
Svenska Skridskoförbundet
Idrottens Hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996100
Fax: +4686996184
E-post: This is a mailto link

Se all info

SISU

Svenskidrott