Hoppa till sidans innehåll

Tävling

För att få arrangera en tävling i Sverige måste man som förening vara ansluten och medlem i Svenska Skridskoförbundet. För att ansöka om medlemskap i Svenska Skridskoförbundet skall er förening bedriva verksamhet inom Short Track, Hastighetsåkning, Inlines (på väg eller bana), Långfärd/Marathon och/eller Roller Derby.

Läs mer om hur du ansöker om medlemskap i Svenska Skridskoförbundet

Nedan har vi listat viktiga områden som berör tävlingsfrågor:

 • Licenser & Försäkringar
 • Sanktionsansökan
 • Generell beskrivning om hastighetstävlingar
 • Distanser 
 • Klassindelning
 • Rekordanmälan & Tävlingsprotokoll
 • Tävlings & Aktivitetskalender (tävlingar nationellt/internationellt & planerade aktiviteter) för hastighet

På undersidorna finns mer riktad information 

Licens och försäkring
För att få lov att starta i en nationell tävling så ska du som aktiv vara försäkrad och inneha en tävlingslicens. Svenska Skridskoförbundet tillhandahåller olika licenser för olika kategorier.

Barn- och Ungdomsförsäkring
Denna försäkring omfattar alla barn och ungdomar inom föreningar anslutna till Svenska Skridskoförbundet t o m det kalenderår de fyller 14 år. Denna försäkring är premiefri. Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under deltagande i av Svenska Skridskoförbundet, dess distriktsförbund eller förening anordnad tävling, organiserad träning, skridskoskola eller skridskoläger samt under direkt färd till och från dessa aktiviteter. Då aktivitet sker på annan ort än hemorten (även utomlands), gäller försäkringen också under resor och vistelse i samband med denna.

Tävlingslicens
Fyller du under gällande kalenderår 15 år och ska tävla i någon av förbundets idrotter så är det en förutsättning att du tecknar en tävlingslicens (yngre åkare kan frivilligt lösa licens). I och med att man löser en licens krävs det att man uppger sitt fullständiga personnummer för registrering av försäkring som ingår.

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under deltagande i av Svenska Skridskoförbundet, dess distriktsförbund eller förening anordnad tävling, organiserad träning, skridskoskola eller skridskoläger samt under direkt färd till och från dessa aktiviteter. Då aktivitet sker på annan ort än hemorten (även utomlands), gäller försäkringen också under resor och vistelse i samband med denna.

Premien för tävlingslicensen är 225 kr per kalenderår och betalas till Svenska Skridskoförbundets plusgiro: 25 30 65-7.

Från säsongen 2015 (januari) så söks licens via licenstyp (hastighet, inlines, short track, roller derby eller långfärd/marathon). Är du aktiv i flera idrotter väljer du en licenstyp men kan fortfarande tävla i vilken av förbundets idrotter du vill. 

Läs mer om licenser och försäkringar på: https://www.skridsko.se/forforeningen/licensochforsakring/.

Sanktionsansökan
För att få en nationell tävling godkänd av SSF måste först arrangören skicka in en sanktionsansökan där det framgår vart tävlingen arrangeras, vilka klasser, distanser och tidpunkt. Likaså vem som är tävlingsledare/kontaktperson för tävlingen tillika skiljedomare och starter. Sanktionsansökan ska vara inskickad senast två veckor innan första tävlingsdag. Föreningen får ett besked av förbundets ansvarige för nationell tävlingsverksamhet om sanktionsansökan har blivit godkänd eller behöver kompletteras. Därefter publiceras tävlingen i SSF´s aktivitetskalender. Som aktiv skall man kunna vara säker på att alla tävlingar i tävlingskalendern är sanktionerade, vilket innebär att tävlingslicensen gäller samt att de resultat och eventuellt rekord som noteras kommer att godkännas och publiceras både på SSF´s hemsida samt i statistikboken.

Att arrangera en internationell tävling i Sverige kräver en sanktionsansökan och ett godkännande av ISU, vilket innebär att man som förening behöver skicka in en sanktionsansökan om att få arrangera en internationell tävling senast 15/5. När tävlingen har blivit godkänd publiceras den i ISU´s aktivitetskalender. ISU ställer samma krav som SSF dvs att det ska finnas en inbjudan kopplad till ansökan, tillika utbildade funktionärer.

Generell beskrivning av att arrangera en tävling i hastighetsåkning

Vilka banor tävlar man på?
I Sverige tävlas det idag främst på 250m-, 333m- och 400m-banor. Ett krav är att banan är måttkontrollerad. Om din förening saknar måttboken kan ni gå in via: https://www.skridsko.se/Forforeningen/anlaggningarochbanor/ för att få exakta mått på hur en hastighetsåkningsbana ska vara uppmätt. Kontakta även din kommun och anläggning för hjälp av målning av banan. Banor kan vara konstfrusna och av naturis samt förlagda inomhus eller utomhus.

Distanser
Traditionellt sätt tävlar man på följande distanser: 500m, 1000m, 1500m, 3000m, 5000m, 10000m, Masstart, Lagtempo, Team sprint och Stafett. Det förekommer också att man tävlar på 100m, 250m, 300m och 400m. Samtliga distanser från 500m till 10000m kan startas parvis eller i kvartetter. Läs mer i måttboken vart respektive distans har sin start och mållinje (Dokumentbanken).

Masstart
Masstart innebär att det är fler åkare än två respektive fyra som tävlar, vilket man gör när det kommer till enkeldistanser. På seniorsidan kör damer och herrar 16 varv där det första varvet är ett kontrollerat varv där inga andra åkare får passera den första åkaren som står längst fram och till vänster i färdriktningen på startlinjen. När det första varvet har genomförts är det valfritt att köra om. Samtliga banor används (uppvärmnings, inner och ytterbana) under masstart. 

Innan man får lov att beträda isen ska åkarens utrustning kontrolleras och godkännas av skiljedomaren. Om något saknas eller inte uppfyller de säkerhetskrav som ställs kan åkaren uteslutas från att deltaga. Under loppet ska den aktive uppträda på ett schyst och sportsligt sätt. Om det uppstår gruff eller oschysst uppträdande har skiljedomaren tillsammans med övriga bandomare rätt att diskvalificera en åkare i efterhand. Om en grupp på 6 åkare eller fler ramlar under det första varvet så avbryts loppet och startas om. Det är inte tillåtet att coacha på isen eller på insidan. Samtliga coacher, ledare, föräldrar måste befinnas sig på utsidan av isen. Skulle en eller flera åkare bli varvad av ledare så plockas dessa av och får inte slutföra loppet. Nedan visas en bild över var startfältet ska samlas innan start samt start och mållinjer. I Sverige är det inte så vanligt med infield area vilket gör det möjligt att hämta ut armbindlar samt uppvisning av material på en annan plats. Arrangören ska tydligt informera om var och när detta sker.

Lagtempo
Lagtempo genomförs med tre åkare i ett och samma lag och där man tävlar parvis. Man startar och går i mål på var sin sida av banan och där det ena laget startar på mållinjen för 1000m och det andra på växlingsrakan. Man tävlar enbart på innerbanan och sluttiden stoppas på den tredje åkaren som bryter mållinjen. I Lagtempo har man möjlighet att mixa lag med blandat damer och herrar. Om merparten av laget består av damer så tävlar man i damklassen och vice versa. Distansen för damer är 6 varv och herrar 8 varv.

Team Sprint
I Team sprint tävlar damer och herrar utifrån samma regler och distans. Man kör tre varv med tre tävlandes i varje lag. Man startar och går i mål på samma ställen som lagtempo. Skillnaden är att när första åkaren har kört ett varv kliver hen av och åkare nummer två fortsätter ytterligare i ett varv och den tredje åkaren avslutar det sista varvet. Växlingen sker inom en utplacerad zon som kan markeras med konor och som ska vara utplacerad på respektive raksträcka. Normalt sett så lämnar åkare 1 till 2 när hen har passerat mållinjen och åkaren skall gå ut på ytterbanan för att markera att växlingen är genomförd. Lag 1 första åkare skall inte bära någon armbindel men åkare två respektive tre ska bära vit samt rött. I lag nummer 2 ska första åkaren inte bära armbindel medan åkare nummer 2 respektive 3 ska bära blå och gul

Stafett
I stafett tävlas det på 3x1000m där två lag möter varandra likt ett traditionellt 1000m lopp. Man kör en mot en och växlingen sker mellan en given zon då respektive åkare har avverkat 1000m. Växlingen mellan åkare 1 till 2 sker på målrakan medan växlingen mellan åkare 2 till 3 sker på växlingsrakan. Växlingszonen ska vara markerad med konor och zonen för växling ska vara 40m lång, dvs 20m före till 20m efter mållinjen. Likadant ska det vara på motsatt sida av banan dvs på växlingsrakan.

Klassindelning
Svenska Skridskoförbundet klassindelning kategoriseras Barn (0-11 år), Junior (A-D), Neo-Senior Senior och Veteran. Brytpunkten för ålderindelningen är satt till 1:a juli. Nedan beskrivs respektive klass och dess ålder.

Barn
Barn tävlar i följande klasser i hastighetsåkning:

 • Junior D: 11 - 12 år
 • Junior E: 9 - 10 år
 • Junior F: 0 - 8 år

Ungdom
När man som aktiv är mellan 13 - 16 år klassas man som Ungdom och tävlar i följande klasser:

 • Junior B: 15 - 16 år
 • Junior C: 13 - 14 år

Junior
När man som aktiv är mellan 17 - 18 år klassas man som Junior och tävlar då i klassen Junior A.

Senior
När man som aktiv är mellan 19 - 34 år tävlar man i klassen Senior. I denna klass finns det även en under-kategorin Neo-Senior vilket man är mellan åldern 19 - 22 år.

Veteran
Veteran klassas man då man uppnått en ålder på 35 år. Det finns tre klasser inom veteran och dessa benämns:

 • 35 - 44år
 • 45 - 54 år
 • 55 - äldre

Övrig infomation tävling

Tävlingsprotokoll

Tävling & Aktivitetskalender

AKTIVITETSKALENDER (excel-fil)

Svenska Skridskoförbundet
Besöksadress
Idrottens Hus
Skansbrogatan 7
Stockholm
Växel: 08-699 60 00
E-post: This is a mailto link

Postadress:
Svenska Skridskoförbundet
Idrottens Hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996100
Fax: +4686996184
E-post: This is a mailto link

Se all info

   Klicka på respektive logga

SISU